Back to News

Fitrition Posted on 21 Jun 2022

Fitrition Yn awyddus i wella eich iechyd a’ch ffitrwydd? Beth am gofrestru ar gyfer ein rhaglen newydd 8 wythnos o ymarfer corff a chyngor bwyta’n iach AM DDIM. Mae pob sesiwn yn cynnwys ymarfer corff am 30 munud, felly dewch â’ch esgidiau chwaraeon a dŵr

Mae rhaglenni bore a min nos ar gael. Mae angen cadw lle. Ffoniwch nawr am fwy o wybodaeth: 03000 859 625


Fitrition Looking to improve your health and fitness? Why not sign up to our new 8 weeks of FREE exercise and healthy eating advice. Each session includes a 30 minute workout, so bring your trainers and water.

Morning and evening programmes available. Booking required. Call now for more information: 03000 859 625 

Local Services, Let
Smith & Schwarz Opticians