Back to News

Living Life to the Full Programme Posted on 21 Jun 2022

Living Life to the Full Programme - Free 8 week programme that explores different ways to improve wellbeing and reduce anxiety.

Explore thinking styles, behaviour change techniques and relaxation strategies.

To book a place or for more information please contact:

Health Improvement Team on 03000 859 625


Rhaglen 8 wythnos am ddim, Syꞌn archwillio gwahanol ffyrdd i wella lles ac o leihau pryder.

Archwilliwch o arddulliau meddwl, technegau newid ymddygiad a strategaethau ymlacio.

I gadw lle nneeu am ragor o wybodaethh, cysylltwch â;

Tim Gwella IIeechyd ar 03000

Local Services, Let
Smith & Schwarz Opticians