WELSH TRANSLATION

Lluniwyd y llyfryn hwn i'ch cyflwyno i'r feddygfa. Darllenwch yn ofalus a'i gadw mewn lle diogel o fewn cyrraedd (ger y ffôn efallai).   Mae'n eich hysbysu am y meddygon, y staff a'r gwasanaethau a gynigir a sut y gallwch chi ein helpu i wella'r gofal i gleifion.  

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top