Y FEDDYGFA

Croeso i Feddygfa Pendre

Lluniwyd y llyfryn hwn i'ch cyflwyno i'r feddygfa. Darllenwch yn ofalus a'i gadw mewn lle diogel o fewn cyrraedd (ger y ffôn efallai).   Mae'n eich hysbysu am y meddygon, y staff a'r gwasanaethau a gynigir a sut y gallwch chi ein helpu i wella'r gofal i gleifion. 

Y PRACTIS

Cafodd adeiladau presennol Meddygfa Pendre eu hadeiladu yn wreiddiol ym 1965 ac roeddent ymhlith y cyntaf i gael eu hadeiladu i’r pwrpas yng Nghymru. Cafodd y feddygfa ei hymestyn ym 1990 ac yn 2000. Oherwydd bod yr Wyddgrug mewn ardal wledig, mae Meddygfa Pendre hefyd yn gwasanaethu’r pentrefi o amgylch y dref. Mae’r feddygfa ar gyffordd Trem y Gorllewin a Ffordd Clayton. Defnyddir y gydweithredfa Meddyg Teulu leol dros y penwythnos o 6.30pm ar ddydd Gwener hyd 8.00am ar ddydd Llun, a rhwng 6.30pm ac 8.00am ar ddyddiau’r wythnos.

MEDDYGFA  PENDRE RHIF CYSWLLT (01352) 759163

Ar gyfer apwyntiad gyda meddyg a nyrs gan gynnwys brysbennu a cheisiadau am ymweliad a phob ymholiad, arhoswch os gwelwch yn dda, bydd eich galwad mewn ciw ac fe'i hatebir cynted â phosibl.

Ar gyfer canlyniadau, ffoniwch rhwng 4.00pm a 6.00pm dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Sylwer os gwelwch yn dda, ni chymerir ceisiadau ail-bresgripsiwn dros y ffôn.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top