Show Side Menu
To view, print or save our practice booklet, click here
i weld, argraffu neu achub ein llyfryn ymarfer cliciwch yma
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Practice Area

The area served by the practice includes Mold, Gwernymynydd, Cadole, Maeshafn, Gwernaffield, Pantymwyn, Cilcain, Rhydymwyn, Sychdyn, Nercwys, Mynydd Isa (East of Chambers Lane), Bryn-y-Baal.

Local Services, Let
Smith & Schwarz Opticians